/* */

SKRIFTLIG FRÅGA E-1240/00 från Brigitte Langenhagen (PPE-DE) till kommissionen. Skarven Phalacrocorax carbo i direktiv 79/409.