Mål C-73/02 P: Överklagande, ingivet den 28 februari 2002 av Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni SpA, av den dom som Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt, första avdelningen, har meddelat den 13 december 2001 i de förenade målen T-45/98 och T-47/98: Krupp Thyssen Stainless GmbH och Acciai Speciali Terni SpA mot Europeiska gemenskapernas kommission