Kommissionens förordning (EG) nr 2227/2001 av den 16 november 2001 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater