PROPCELEX 2003/96/EG: Rådets beslut av den 6 februari 2003 om ingående av avtalet om tekniskt och vetenskapligt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina - Avtal om tekniskt och vetenskapligt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina