SKRIFTLIG FRÅGA P-0746/02 från Wolfgang Ilgenfritz (NI) till kommissionen. Märkning av livsmedel.