Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.2565 - PPC/WIND/JV) (Text av betydelse för EES)