SKRIFTLIG FRÅGA P-3492/03 från José Ribeiro e Castro (UEN) till kommissionen. Romano Prodi — manifest.