Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, ekonomiska och sociala kommittén, regionkommittén och Europeiska centralbanken - Rapport om förberedelserna inför införandet av sedlar och mynt i euro.