Kommissionens förordning (EG) nr 1893/2000 av den 7 september 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker