SKRIFTLIG FRÅGA P-3512/00 från Antonio Di Pietro (ELDR) till kommissionen. Revisionsrättens rapport om arbetets effektivitet vid Europeiska monetära institutet och Europeiska centralbanken.