Kommissionens förordning (EG) nr 459/2000 av den 29 februari 2000 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick