2001/132/EG: Beslut nr 1/2001 av associeringsrådet EU–Polen av den 17 januari 2001 om förlängning av giltighetstiden för det dubbelkontrollsystem som inrättats genom associeringsrådets beslut nr 2/1999 till att omfatta perioden 1 januari–31 december 2001