SKRIFTLIG FRÅGA E-0526/03 från José Ribeiro e Castro (UEN) till kommissionen. Samarbetet med Macao.