SKRIFTLIG FRÅGA P-0412/00 från Olivier Dupuis (TDI) till kommissionen. Artiklarna 6 och 7 i Fördraget om Europeiska unionen.