Kommissionens förordning (EG) nr 2352/2000 av den 24 oktober 2000 om upprättande av en prognostiserad försörjningsbalans för försörjningen av Kanarieöarna med olivolja som omfattas av den särskilda ordning som föreskrivs i artiklarna 2 och 3 i rådets förordning (EEG) nr 1601/92