Kommissionens förordning (EG) nr 1641/2006 av den 6 november 2006 om införande av ett förbud mot fiske efter torsk i ICES-områdena IIa (EG-vatten) och IV av fartyg som seglar under svensk flagg