Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 27/2004 z dnia 19 marca 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG