Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 27/2004 af 19. marts 2004 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen