Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.1892 - Sara Lee/Courtaulds) (Text av betydelse för EES)