Pisno vprašanje P-5712/07 vlaga Kathy Sinnott (IND/DEM) za Komisijo. Prepoved, ki jo je zahtevala Komisija v zvezi z uničevanjem zgodovinskih spomenikov ob avtocesti M3