/* */

SKRIFTLIG FRÅGA E-2423/03 från Kathleen Van Brempt (PSE) till kommissionen. Tillåtna halter av alkohol i blodet vid körning.