Förstainstansrättens dom den 8 juli 2004 i mål T-44/00: Mannesmannröhren-Werke AG mot Europeiska gemenskapernas kommission (Konkurrens – Konkurrensbegränsande samverkan – Marknaden för sömlösa stålrör – Överträdelsens varaktighet – Böter)