Skriftlig fråga P-2037/04 från Christopher Huhne (ALDE) till kommissionen. Bedömning av påverkan på företag