Förslag till rådets förordning om ingående av ett avtal genom skriftväxling om förlängning för perioden 1 januari 2003 - 31 december 2003 av protokollet 2000 2001 om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Revolutionära folkrepubliken Guineas regering när det gäller fiske utanför Guineas kust