SKRIFTLIG FRÅGA E-3749/02 från Glenys Kinnock (PSE) till kommissionen. Utvecklingsfinansiering.