Kommissionens beslut av den 09/08/2001 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr IV/M.2517 - BRISTOL MYERS SQUIBB / DU PONT) på grundval av rådets förordning (EEG) nr 4064/89. (Endast den engelska texten är giltig)