Förberedande rapport från Regionkommittén om "Förvaltningen och förenklingen av strukturfonderna efter 2006"