Mål C-349/04: Talan mot Storhertigdömet Luxemburg, väckt den 13 augusti 2004 av Europeiska gemenskapernas kommission