Skriftlig fråga E-3589/05 från Michl Ebner (PPE-DE) till kommissionen. Visning av tyskspråkiga filmer i Sydtyrolen