Kommissionens beslut av den 04/08/2003 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.3150 - SNCF / TRENITALIA / AFA) på grundval av rådets förordning (EEG) nr 4064/89. (Endast den franska texten är giltig)