Kommissionens förordning (EG) nr 1013/2003 av den 13 juni 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker