Mål T-193/06: Talan väckt den 12 juli 2006 – Télévision Française 1 mot Europeiska gemenskapernas kommission