SKRIFTLIG FRÅGA E-0136/00 från Gerhard Hager (NI) till rådet. Inrättandet av Eurojust.