Kommissionens förordning (EG) nr 893/2003 av den 22 maj 2003 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 901/2002