Mål C-262/02: Talan mot Republiken Frankrike väckt den 16 juli 2002 av Europeiska gemenskapernas kommission