Mål T-92/00: Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission väckt den 19 april 2000 av Territorio Histórico de Alava, Arabako Foru Aldundia — Diputación Foral de Alava