Kommissionens beslut av den 31/01/2002 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.2609 - HP / COMPAQ) på grundval av rådets förordning (EEG) nr 4064/89. (Endast den engelska texten är giltig)