Kommissionens förordning (EG) nr 1883/2001 av den 27 september 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker