2005/165/EY: Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä helmikuuta 2005, alueiden komitean kahden belgialaisen varsinaisen jäsenen ja yhden belgialaisen varajäsenen nimeämisestä