2005/165/EÜ: Nõukogu otsus, 17. veebruar 2005, regioonide komitee kahe Belgia liikme ja ühe Belgia asendusliikme ametisse nimetamise kohta