SKRIFTLIG FRÅGA P-1250/03 från Herman Schmid (GUE/NGL) till kommissionen. GATS — avreglering av marknaden för dricksvatten.