Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om en övergripande utvärdering av riktlinjerna för att utveckla Euro-ISDN (det tjänsteintegrerade digitala nätet) till ett trans-Europeiskt nät (TEN-ISDN)