Meddelande enligt artikel 19.3 i rådets förordning nr 17 beträffande ärende COMP/36.841 - Unisource (Förnyad granskning av kommissionens beslut av den 29.10.1997) (Text av betydelse för EES)