Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Konsumentutbildning"