Rådets förordning (EG) nr 1150/2002 av den 27 juni 2002 om öppnande av en autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet