Kommissionens förordning (EG) nr 2867/2000 av den 27 december 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2305/95 om föreskrifter för tillämpningen inom grisköttssektorn av den ordning som föreskrivs i avtalen om frihandel mellan gemenskapen, å ena sidan, och Estland, Lettland och Litauen, å andra sidan, och om ändring av förordning (EG) nr 2333/2000 om fastställande av den disponibla kvantiteten för det första kvartalet 2001 för vissa grisköttsprodukter inom ramen för den ordning som fastställs i avtalen mellan gemenskapen samt Lettland, Litauen och Estland