Skriftlig fråga E-0268/06 från Ashley Mote (NI) till kommissionen. Pensionsfond