Cauza C-297/08: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 4 martie 2010 — Comisia Europeană/Republica Italiană (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Mediu — Directiva 2006/12/CE — Articolele 4 și 5 — Gestionarea deșeurilor — Plan de gestionare — Rețea adecvată și integrată de instalații de eliminare — Pericol pentru sănătatea umană sau pentru mediu — Forță majoră — Tulburări ale ordinii publice — Crimă organizată)