Kommissionens förordning (EG) nr 1443/2001 av den 16 juli 2001 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B