Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa - DEL III – UNIONENS POLITIK OCH FUNKTION - AVDELNING III – INRE POLITIK OCH ÅTGÄRDER - KAPITEL I – INRE MARKNADEN - Avsnitt 1 – Den inre marknadens upprättande och funktion - Artikel III-134